Trondheimsbasen 2018 - kilder

Som nevnt er Trondheimsbasen et søkeverktøy mot en rekke kilder. De fleste av disse finnes på Digitalarkivet, men den inneholder også en del kilder som vi selv har skannet, skrevet av og dermed gjort tilgjengelig gjennom Trondheimsbasen. I det følgende beskrives en dal av kildegrunnlaget.

Dersom du ønsker en komplett oversikt over de kildene som er inkludert i Trondheimsbasen 2018 kan du laste ned denne fila