Trondheimsbasen 2018

Bilde: 

Trondheimsbasen 2018 er nå lansert. Den bygger på den forrige utgaven av programmet med den forskjellen at den inneholder en vesentlig større mengde data. Det er nå 2,5 mill poster i databasen som er hentet fra 1100 forskjellige kilder. Dessuten er det vesentlige forbedringer både i databasens innhold og i programmets funksjonalitet.

Disse sidene gir en del forklaringer til hvordan programmet kan brukes.

Trondheimsbasen kan bestilles fra http://www.slektogdata.no/st

Den finnes i en utgave for PC, Mac og iPad.