Videregående kurs

I kursserien Slektsboksen er det laget en serie med videregående kurs. Hvert kurs inneholder et bestemt tema og er ment å være en samling på 3 timer.

Det første kurset har som tema Eiendom og hus. Det går gjennom kilder i arkivene som omhandler eiendom og hus og viser hva som finnes og hvordan de kan brukes. Kurs nr 2 har som tema Forbrytelse og straff. Ved hjelp av eksempler som kan finnes i arkivene ser vi på aktuelle kilder innen alle deler av en straffeforfølgning. Det begynner med anmeldelsen av en straffbar handling og fortsetter gjennom alle deler av behandlingen fram til en eventuell soning.

Kurs nr 3 omhandler Dødsfall og skifteoppgjør. Her ser vi på alle tilgjengelig kilder for dødsfall samt hvordan oppgjør etter et dødsfall kunne skje. Det fjerde kurset har som tema Emigrasjon og immigrasjon. Her ser vi på hvor vi kan finne opplysninger om de som reiste fra Norge. Vi fortsetter med å se på noen av de mulighetene til å finne opplysninger om personene på de stedene hvor de havnet.

Det femte kurset omhandler Militære ruller. Hensikten med dette kurset er å bli kjent med hvilke kilder som finnes i de militære arkivene som er av interesse for slektsforskere. Her finnes et vell av kilder, men de kan være vanskelig å finne fram i.

Kategori: