Grunnleggende kurs

Det grunnleggende kurset er i hovedsak ment for de som ikke har holdt på så lenge med slektsforskning. Imidlertid vil nok også de som har en del bakgrunnskunnskaper kunne ha nytte av kurset.
Kurset gjennomføres hovedsakelig som 4 samlinger, hver av 3 timers varighet. Men kurset har også vært gjennomført i andre varianter, som for eksempel et helgekurs.

Til kurset er utarbeidet 5 kurshefter. Det første er et innledningshefte som inneholder en del grunnleggende om hva slektsforskning dreier seg om. De øvrige heftene er laget et til hver samling.

Hefte 1 omhandler en del grunnleggende når det gjelder folketellinger og kirkebøker og hvordan man finner fram i dem. Det andre heftet eller samlingen har som hovedfokus konfirmasjon, vielse og generelle søk på Digitalarkivet.

Hefte 3 har som tema dødsfall, gammel kirkebok og tinglyste dokumenter. Det siste heftet, nr 4, dreier seg om kommunale kilder og emigrasjon.

Kategori: