Pantebøker Midt-Norge

Statsarkivet i Trondheim har laget en oversikt over pantebøkene i sitt distrikt, det vil si Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. Denne oversikten gir for hver kommune informasjon om hvilket sorenskriveri den har tilhørt over tid.

Oversikten kan hentes her.