Om nettstedet / About this site

(English at the end.)
Jeg har laget dette nettstedet for å kunne dele av mine kunnskaper når det gjelder forskjellige sider av slektsforskningens mysterier og utfordringer. Veldig mye vil nok dreie seg om Digitalarkivet og de kildene som finnes der, men jeg har med informasjon om en del andre tema også.

Det er en seksjon her som omhandler Trondheimsbasen. Det er en database som jeg har laget i samarbeid med DIS-Sør-Trøndelag og som inneholder et stort antall søkbare poster fra kilder fra Trondheim og en del andre steder i Trøndelag og på Helgeland.

Jeg har utarbeidet et kursopplegg for slektsforskere som jeg har kalt Slektsboksen. Det inneholder både en grunnleggende del og en del for viderekommende. Seksjonen beskriver kurset nærmere.

I have made this Site to be able to give advice about different aspects of Genealogy in Norway. The Norwegian Digital Archive - Digitalarkivet will be a main theme, but I have included other themes as well. Not everething is translated into English yet, but I am working on it.

There is a section here about Trondheimsbasen, which is a database I have made in Cooperation With DIS-Sør-Trøndelag. It includes a lot of searchable data from Trondheim and other Places in Trøndelag and Helgeland.

I have also included some pages about a course I have made for genalogists. There is an elementary part and a part With somewhat more advances themes.