614-Vår Frue kirkegård

Dette er en protokoll over gravstedene ved Vår Frue sogns gravplass på kirkegården ved Domkirken. Den inneholder for hvert gravsted opplysninger om hvem som er gravlagt her og når. I tillegg er det opplyst om hvem som var fester av gravstedet på det tidspunkt protokollen ble innlevert til Trondheim Byarkiv.

Vi kan ikke legge ut originalen av denne protokollen fordi den inneholder fullt personnummer på en lang rekke festere av gravsted. Har du behov for å konferere med den originale protokollen, tar du kontakt med Trondheim Byarkiv på DORA.