Kilder

Bilde: 

Trondheimsbasen bygger på data fra 1100 forskjellige kilder. I denne modulen kan man få en liste over alle kildene og man kan søke etter kilder. Navn er som en standard gitt med fylke først. Deretter følger prestegjeld og sokn eller kommune. Så følger informasjon om hva slags kilde det er og hvilke år den dekker. For en del kilder er også angitt en arkivkode om hjelper til med å identifisere kilden nøyaktig.

Fra denne lista kan man gå til en liste over alle personene som er hentet fra denne kilden. Disse er i utgangspunktet sortert i nummerrekkefølge, men man kan i bildet endre dette til en alfabetisk sortering. Forøvrig er det foreløpig ingen søkemuligheter inne i denne lista ennå.

Man kan også gå til et bilde som gir mere informasjon om kilden. For de kildene som er hentet fra Digitalarkivet, får man deres side med informasjon om kilden. For de kildene som ikke finnes i Digitalarkivet, får man en side i dette hjelpesystemet med informasjon om kilden.

En måte å bruke denne modulen er beskrevet under punktet om emigranter. En annen måte er å finne alle kildene med tilknytning til et sted. Dersom vi søker på Ørland får vi listet opp alle kildene med tilknytning til Ørland.