Hvem bodd her

Bilde: 

Alle adressene som finnes registrert på de 2,5 millioner personene i databasen er samlet i en tabell. Skrivemåten på adresser varierer som navn veldig mye. Det har vært gjort en del arbeid med å normalisere også adressene. Dette arbeidet er kommet lengst når det gjelder gateadresser i Trondheim. Nå er det slik at veldig mange personer i databasen har ingen adressetilknytning registrert. Eksempel på dette kan være faddere og fedre til brudepar. Disse vil dermed ikke bli med i visninger med bakgrunn i denne modulen. Det er mulig at de burde hatt en tilknytning tilsvarende det stedet hvor hendelsen har funnet sted.

Å finne riktig adresse kan være problematisk når for eksempel følgende kommer fra avskriften:
Alten, Talvig, f. i Øvre Calix, Sverrig Trondheim eller Ekne, U.S.A. Trondheim eller Familiens Haab, Øen Trondheim

Dette medfører at alle adresseangivelsene i Trondheimsbasen må gjennomgås og dette er noe som nødvendigvis vil ta en del tid, men arbeidet er i gang.

I denne modulen får man en liste over alle de adressene som finnes. Man kan søke etter navn. Som man vil se av lista er det ofte flere adresser som ganske klart er det samme. Da må man se på alle for å få fullstendig bilde over situasjonen. Sorteringen av lista over adresser er alfabetisk. Det betyr at tall også sorteres "alfabetisk", det vil si at 1, 10, 11, 100 kommer foran 2.

Fra hver adresse kan man ved å klikke på Velg-knappen få en liste over alle personene som i Trondheimsbasen er registrert med tilknytning til adressen. Denne lista er i utgangspunktet sortert på hendelsestidspunkt, det vil si at de eldste hendelsene kommer først. Dersom det er ønskelig, er det to andre sorteringsmuligheter i bildet. Det ene er Sorter alfa som sorterer personene alfabetisk etter fornavn, f.år og etternavn. Det andre er i nummerrekkefølge som gir personene i den rekkefølge de er registrert innenfor den enkelte kilden. For øvrig er det ingen søkemuligheter i bildet.