Utskrifter

Bilde: 

Det er flere steder i Trondheimsbasen mulig å lage utskrifter. Det mest aktuelle er kanskje lister over personer som tilfredstiller et søk man har gjort. Det man må ta med i betraktning er at på hver side er det bare plass til 10-12 personer.

Når vi velger utskrift, får vi opp et skjermbilde som bildet over. Her er det to knapper øverst som er viktige. Den ene gjelder Skriveroppsett hvor vi velger hvilken skriver som skal brukes og ellers vanlige innstillinger som hvilken papirskuff som skal brukes. Det som er viktig her, er at vi velger papirretning liggende.

Den andre knappen Skriv ut, setter igang utskriften. Men først må vi angi om vi vil skrive ut den posten som er aktiv (current record), eller alle postene vi har søkt fram (records being browsed). Etter utskriften er ferdig eller hvis vi vil avslutte uten å skrive ut, klikker vi på den blå knappen til høyre merket Continue.