Emigranter

Bilde: 

Vi har vært så heldige at vi har fått en kopi av lista over alle de som er registrert emigrerte fra Trondheim. Når man bruker Org-knappen på disse forekomstene kommer en til Digitalarkivets side for denne personen og som inneholder en del viktig tilleggsinformasjon om emigranten. Emigrantprotokollene er ikke skannet og foreligger derfor ikke som originaler på noen annen måte.

I tillegg til denne visningen har vi lagt inn to andre måter å bruke disse dataene på og som foreløpig ikke er så enkelt å få til på Digitalarkivet.

For en del av de som emigrerte er det registrert i protokollen at de reiste sammen som en familie. Dette har vi tatt tak i slik at en ved hjelp av knappen Hendelse i Personbildet kan få opp en liste over de personene som er registrert som en familie og som reiste sammen. De fleste emigrantene reiste nok som enkeltpersoner og i disse tilfellene er det ikke noe ekstra å hente i Hendelsesbildet. Dette kan også gjelde søsken som reiste samtidig, men som ikke er registrert som familie.

Vi har laget en mulighet til å se hvem som reiste sammen uten å være registrert som familie. Før vi går videre, bør vi i de ordinære søkebildene ha funnet aktuell person og notert navn og fødselsdata på vedkommende.

For å finne ut av om det var andre som reiste sammen med vedkommende, bruker vi modulen Kilder. Her klikker vi Søk og angir Emigr. Vi får da et treff for kilden som omhandler Emigrantprotokoller fra Trondheim politikammer. Dersom vi nå klikker på knappen Personer, får vi listet opp alle de ca 193000 emigrantene som er registrert. De står i utgangspunktet i den rekkefølgen som de er registrert. I dette bildet har vi to knapper øverst: Sorter nr og Sorter alfa. Benytter vi den siste, blir lista sortert på navn.

Nå kan vi bla oss nedover lista til vi finner den personen vi leter etter. Denne markeres ved at vi klikker på navnet. Deretter klikker vi på knappen Sorter nr. Lista blir nå sortert slik den var i utgangspunktet og personen vi har markert kommer nederst i bildet. Nå kan vi bla oss opp og ned i bildet og der lett å se om det er andre personer av interesse som har reist sammen med personen vår.