Egen ID

Bilde: 

Det er laget to felt i databasen hvor brukeren kan legge inn egne data om personer en finner. Det kan være et nummer som gir en referanse til en registrering i et slektsprogram eller andre systemer. I tillegg er det mulig å legge inn en tekst med for eksempel en beskrivelse av hvorfor man ønsker å merke denne personen.

I dette bildet kan man søke etter de som allerede er merket med egen ID. Dersom man vil søke etter alle som er registrert på denne måten, kan man i feltet for Egen ID søke etter > 0 (større enn 0). En vil da få opp alle forekomster som begynner på et tall eller en bokstav. Søker man på >a (større enn a), får man ikke opp de hvor id begynner med et tall. Den listen man får ut i neste bilde, kan man skrive ut dersom man ønsker det.

Ellers kan man også bruke de andre søkefeltene. I personbildet som kommer opp, er begge de egne feltene med og en kan skrive direkte i bildet. Husk å svare at man ønsker å lagre endringene når man får spørsmål om det.

Dersom man fra en av personbildevariantene går til Alt-bildet, kan man der også skrive inn nye data eller endre på det man har gjort før.

Ved en eventuell senere oppgradering av Trondheimsbasen, vil den nye databasen som da følger med, skrive over de egne dataene. Derfor er det laget et eget system for å ta vare på egne data før oppgradering og så legge dem tilbake etter at oppgraderingen er gjort. Dette vil bli beskrevet i eget punkt.