Trondheimsbasen 2018 - hjelpetekster

Hjelpetekstene til Trondheimsbasen er samlet her.

Start-bildet er det første bildet en møter og inneholder knapper til de forskjellige modulene.

Søke-bildet er bildet hvor vi starter søk etter personer i databasen.

Person bildet er det sentrale bildet som gir lister over de personene som tilfredstiller de søkekriteriene vi har angitt.

Navnemodulen er den modulen vi kan bruke til å finne fram til hvordan fornavn er normalisert i databasen.

Hvem har bodd her er modulen hvor en kan få oversikt over alle de personene som har hatt en tilknytning til en geografisk adresse.

Kildemodulen gir oversikt over alle kildene som er brukt i databasen. Den gir også mulighet til å se hvilke personer som er registrert fra en enkelt kilde.

Egen ID er en mulighet til å legge inn egne data om den enkelte personen i databasen.