Trondheimsbasen 2018 - Status

Bilde: 

07.01.2018 Godt nytt år!
Det har vært en drøy måned nå med en del andre aktiviteter slik at jeg har ikke hatt så mye tid til å arbeide med lenking. Men noeer gjort og det gjenstår nå 35 kilder som ikke er lenket. Jeg håper å kunne ha det ferdig i løpet av januar. Jeg har også noe igjen på beskrivelsen til enkelte av våre egne kilder.

Når det er ferdig må jeg tenke på en ny oppdatering. Jeg har oppdaget en del irriterende feil som jeg håper å få rettet. Ellers kommer det stadig nye filer som bør være med i Trondheimsbasen og jeg vil prøve å få med mest mulig av dem også. Dermed får vi håpe at 2018 blir et godt år også for Trondheimbasen.

28.11.2017 Flere kilder lenket
30 av de gjenstående kildene er ferdig og er klar til bruk. Dermed er det igjen bare 40 kilder som mangler lenker.
Det gjenstår også en del kildebeskrivelser. Programmet skal være slik at fra Kildemodulen kan du velge Om kilden hvor du skal få en del informasjon om kilden. Dette er en viktig funksjon.
Derimot er det nå laget 24 Adventsoppgaver, 1 for hver dag i desember fram til jul. Alle oppgavene skal kunne løses ved hjelp av Trondheimsbasen. Se nærmere her.

20.11.2017 Ny versjon
Har laget en ny versjon av programmet og det blir den som går til distribusjon. Det er gjort noen feilrettinger blant annet er en lenkefeil for en del folketellinger rettet. Det er også laget en mulighet til å lagre egne data som er registrert. Situasjonen er slik at ved en oppgradering av programmet, slettes alle gamle data før nye blir lagt inn. Når kan en før oppgradering lagre de endringene man har gjort i feltene for egne data. Etter oppgradering kan disse data legges tilbake i databasen.

08.11.2017 Gjenstående lenking
Årsaken til at alle lenkene ikke er på plass, er at vi har gått over til et nytt system for visning av de kildene vi selv har skannet. For at dette skal virke må hvert enkelt bilde merkes særskilt og når det er snakk om rundt 20.000 bilder, så tar det litt tid. Det vil bli meldt her hvordan ståa er når forandringer har skjedd.

Idag gjenstår følgende:
Dødsfallsprotokoller Trondheim og Strinda 12 protokoller
Borgerlige vigsler 5 kortsamlinger
Flytteprotokoller Trondheim 9 protokoller
Fremmedprotokoller Trondheim 3 protokoller
Pasientjournal Reitgjerdet 1 protokoll
Sjømannsprotokoller 31 protokoller
Skoleskipet Tordenskjold 6 protokoller
Vaksinasjoner Trondheim 4 protokolller

Det som er ferdig så langt er 64 protokoller inkludert alle kirkegårdsprotokollene og fangeprotokollene fra Tukthuset.
Ellers minner jeg om at alle data er på plass i Trondheimsbasen, det er bare lenker til kilden som ikke er på plass.

07.11.2017 Versjon 1.0 av Trondheimsbasen 2018 er nå gjort klar til distribusjon.
Programmet er ferdigutviklet og inneholder alle lanlagte funksjoner. Det gjenstår en del arbeid når det gjelder lenke til kildene slik at en i bruk vil kunne få feilmelding om at sider ikke finnes. Dette vil bli gjort klart fortløpende i løpet av de nærmeste ukene. Det samme gjelder hjelpeteksten. En del er klart, men det kommer mer.

06.11.2017 Versjon 09 av Trondheimsbasen lansert.
Dette er den siste beta-versjonen før produksjonsversjonen blir laget.