Trondheimsbasen 2014

Bilde: 

Jeg har i noen år i samarbeid med DIS-Sør-Trøndelag laget en database over personer hentet fra forskjellige kilder som berører Trondheim og Trøndelag. Innholdet i basen består i hovedsak av avskrifter av kilder gjort av DIS-medlemmer, men det er også en god del andre avskrifter inkludert.

Databasen er laget som frittstående applikasjon i FileMaker og som installeres på en PC, Mac eller iPad som en Runtime versjon. Programmet distribueres av DIS-Sør-Trøndelag, se st.disnorge.no/tb.I november 2014 ble den 5. versjonen av databasen gjort tilgjengelig. På denne siden og de tilhørende sidene som du finner i menyen til venstre, er programmet beskrevet nærmere.

Tanken bak Trondheimsbasen er at det skal være et hjelpemiddel for slektsforskere når de skal søke i forskjellige kilder etter personer. Trondheimsbasen er derfor ingen kilde, men et verktøy mot kilder. De fleste kildene finnes på Digitalarkivet og er derfor også søkbare der. Men en del kilder finnes foreløpig bare på Trondheimsbasens egen server. Søkemulighetene i Trondheimsbasen er annerledes enn på Digitalarkivet og den vil derfor være et godt supplement til søk i DA. Når en har funnet en aktuell person, er det den kilden som opplysningen er hentet fra som blir forskerens kilde.

I utgangspunktet inneholder Trondheimsbasen kilder fra det som i dag er Trondheim. Det vil si at det inkluderer kilder fra de kommunene som i 1964 gikk sammen i Trondheim: Strinda, Tiller, Leinstrand og Byneset i tillegg til Trondheim. Trondheimsbasen 2014 inneholder i tillegg til alle disse kildene, også data fra en mengde andre kommuner i Trøndelag og søndre del av Nordland. For en oversikt over hvilke kommuner dette er, gå til kildeoversikten.

Fremtidige utgaver av Trondheimsbasen vil kunne inneholde data fra andre kommuner i Trøndelag i tillegg til flere kilder fra Trondheim.