585-Dødsfallsmeldinger Trondheim 1908 - 1912

Bilde: 

Dette er den protokollen Byfogden i Trondheim benyttet til å registrere meldte dødsfall fra 1908 til 1912. Protokollen er organisert på meldingsdato som står i den første kolonnen. Neste kolonne inneholder dødsdato og den tredje kolonnen hvilket nr dette dødsfallet er innenfor denne måneden.

Dødsfallsmeldingene inneholder som regel opplysninger om følgende: navn på avdøde, avdødes alder eller fødselsdato og fødested, bosted, dødssted, arvinger, eventuelle opplysninger om boet, hvem som har meldt dødsfallet og hvem som har utstedt dødsattest.

Arkivsenteret i Trondheim har blant sine veiledninger også en grei veiledning om dødsfallsmeldinger. Den finnes her: http://www.arkivsenteret.no/nyveileder/personopplysninger/dod/registreri...

Status: 
Ferdig
Kildenummer: 
585
Periode: 
13.07.1908 - 03.02.1912
Oppbevaringssted: 
Statsarkivet i Trondheim, arkivreferanse 3L0007
Antall sider: 
351
Antall personer: 
2 506
Kildereferanse: 
Sør-Trøndelag fylke, Trondheim Byfogd, Dødsfallsmeldinger 1908-1912