Militærarkiv

Bilde: 

Jeg har laget en søkbar utgave av katalogene til militærarkivene ved Statsarkivet i Trondheim. Databasen finnes på lesesalen til Statsarkivet. Hovedhensikten med databasen er å gjøre det lettere å finne fram i katalogene særlig når det gjelder rullematerialet. Denne siden vil gi en enkel forklaring på hvordan databasen kan brukes.

Hovedbildet er det som vises øverst på denne siden. Hver linje inneholder et element fra arkivet. Det kan være en boks eller en protokoll eller en del av en boks. Kolonnene i bildet inneholder følgende:
1. Nr for den enkelte post.
2. Plassering i arkivet, benyttes av arkivet for å finne det enkelte elemntet.
3. Arkivnummer, nærmere forklaring finnes annet sted.
4. Arkivskaper, hvem sitt arkiv dette er hentet fra.
5. Hvilket nr boksen eller protokollen har i dette arkivet.
6. En kode for hva slags innhold det er i posten, gjelder hovedsaklig ruller. Forklart annet sted.
7. Innhold, en kort tekst som beskriver innholdet, laget av den som har avlevert arkivet.
8. Geografi, gjelder enten enhetens geografiske plassering eller hvilken kommune eller sogn som i hovedsak dekker materialet.
9. Tidsrom, hvilket tidsrom posten i hovedsak dekker.
10. Org, en knapp for overgang til digitalisert utgave av materialet dersom det finnes.

I øvre del av bildet er en del knapper som kan brukes for å finne fram til aktuelt materiale.
Standard søk: Denne brukes til å søke i databasen. Når en klikker på den får en opp ei tom linje. Her kan en søke etter hva som helst i de forskjellige kolonnene. Søk skjer alltid med Begynner på. Trykk Enter for å gjennomføre søket.
Fortsett søk: gir en mulighet til å endre på angitte søkekriterier.
Utvidet: Gjør et nytt søk samtidig som en beholder det forrige søket.
Søk på tvers: Søker etter et eller flere ord i alle kolonnene i basen.